Yönetim Hizmetleri

Yönetim Hizmetleri

RAHAT HUZURLU EKONOMİK YAŞAMAK İÇİN Gelişmiş binalarda birçok insanın beraber yaşıyor ve çalışıyor olması artık apartmanların, sitelerin, iş hanlarının, havaalanı, iş ve alışveriş merkezi gibi yerlerin emekli veya amatörler tarafından yönetilemeyeceğini göstermektedir.

Bu bağlamda profesyonel yönetim gelişmiş ülkelerin çağdaş bir ihtiyacıdır. 7-24 HİZMET GRUP; Profesyonel yönetim hizmetlerini kat mülkiyeti kanunu ile birlikte global çözümler üreterek etkin bir şekilde hizmet vermektedir.

İş Merkezlerinde, Alışveriş Merkezlerinde ve sitelerde, güvenlik, temizlik, teknik, peyzaj ve idari faaliyetleri koordine etme, idari yönetimi yürütme, kat malikleri ve bağımsız bölümleri işgal eden kiracılarla ilişkileri organize etme ve yönetime rapor verme hizmetleri.

Değişen dünya ile birlikte çok katlı binaların oluşması, bu binalarda toplu halde yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir. Uygulamada, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetici görevini devir ederken, sadece mali devir yapmakta ve birikim, deneyim ve öngörülerini yeni kişiye aktaramamaktadır. Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta, yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır.

İlk bakışta fark edilmeyen bu yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.

Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun çözümü ise; YÖNETİMİN PROFESYONELLEŞTİRİLMESİ'dir.

YÖNETİCİM; kurallarla zenginleştirilmiş profesyonel yaklaşımıyla sorunlarınızı üzerinizden alarak, komşuluk ilişkilerinizi iyileştirirken kişisel yaşam konforunuzu yükseltir.

İş Merkezlerinde, Alışveriş Merkezlerinde ve sitelerde, güvenlik, temizlik, teknik, peyzaj ve idari faaliyetleri koordine etme, idari yönetimi yürütme, kat malikleri ve bağımsız bölümleri işgal eden kiracılarla ilişkileri organize etme ve yönetime rapor verme hizmetleri.

YÖNETİCİ; kurallarla zenginleştirilmiş profesyonel yaklaşımıyla sorunlarınızı üzerinizden alarak, komşuluk ilişkilerinizi iyileştirirken kişisel yaşam konforunuzu yükseltir.

  • Hakkımızda

    7/24 Özel Güvenlik olarak BİZ; teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel tüm gelişmeleri, güvenlik sektörü ve endüstrisi içinde sentezleyen ve buna uygun çözümler sunan sistemler keşfettik. Bu bağlamda sektörün öncü kuruluşlarından biri olarak sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

  • Belgelerimiz